اس ام اس جدید فلسفی 94


متن و جملات زیبای فلسفی

عاقلانه انتخاب کن تا عاشقانه زندگـی کنی
چون اگر عاشقانه انتخاب کنی عاجزانه زندگـی می کنی

اس ام اس جمله های قصار

فکر کردن به گذشته
مانند دویدن به دنبال باد است

جملات فلسفی

چیزی ساده تر از بزرگی نیست
آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است
امرسون

متن و جملات زیبای فلسفی

کم دانستن و پر گفتن مثل
نداشتن و زیاد خرج کردن است
ناپلئون

اس ام اس و جملات فلسفی

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم
درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم
شوپنهاور

اس ام اس جدید فلسفی

ایمان به این معنا نیست که کشتی شما هیچگاه دچار طوفان نمیشود
بلکه یعنی کشتی شما هیچگاه غرق نمیشود

مسیج فلسفی

وقتی از شادی به هوا می پری
مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه

جملات ماندگار اندیشمندان

بزرگترین درس زندگی این است که
گاهی ابلهان درست می گویند

جمله های زیبای فلاسفه

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت
و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است

جملات ماندگار اندیشمندان

خوب گوش کردن را یاد بگیریم
گاه فرصت ها بسیار آهسته در می زنند

سخن بزرگان و فلاسفه

روح درونی خود را زیبا کنید
تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود
سقراط

جملات قصار

چه مردمان پستی هستند
کسانی که به خاطر جلب توجه دیگران
خود را هم عقیده و هم فکر آنها نشان میدهند

اس ام اس فلسفی جدید

برادری به تعداد نیست به وفاداری است
یوسف یازده برادر داشت و حسین (ع ) تنها عباس (ع) را

اس ام اس فلسفی جدید

نه انچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی
نه انقدر ببین که هرگز عاشق نشوی

متن فلسفی

مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که
شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد

جملات قصار

از روزهای تکراری استفاده ای غیر تکراری بکنید
شاید هدف از این همه تکرار همین باشد

سخن بزرگان و فلاسفه

مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند.
ضرب المثل چینی

اس ام اس و جملات فلسفی

هنگامی که در زندگی اوج میگیری
دوستانت می فهمند تو چه کسی بودی
اما هنگامی که در زندگی، به زمین می خوری
آنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند

اس ام اس جدید فلسفی

سرایش یک بیت درست از زندگی
نیاز به سفری هفتاد ساله دارد
ارد بزرگ

/ 0 نظر / 43 بازدید